Alle projecten

Geleidewerken Marksluis


Het project

In 2022 zijn wij gestart met de productie van de sectiedelen voor project ZN3. Tijdens dit project hebben wij de geleidewerken bij de Marksluis in Oosterhout vernieuwd. Aan beide zijden van het kanaal hebben wij geleidewerken gemonteerd met een totaallengte van 160 meter. Deze geleidewerken fungeren als trechter richting de Marksluis. Net als de geleidewerken, hebben wij ook de remmingwerken in de Marksluis geleverd en geplaatst. Ook deze remmingwerken hebben een totaal lengte van 160 meter, gevolgd door 30 meter aan aanlegplekken voor de recreatievaart.

Project ZN3 bij Oosterhout is inmiddels volledig afgerond. Voor Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVA) hebben wij ook ZN4 gerealiseerd nabij Andel. 

Samenwerking

Binnen onze groep werken we vaak nauw samen met onze vijf divisies. Zo ook bij de realisatie van een aantal loopbruggen voor het project ZN3 en ZN4 GOVA. Een aantal loopbruggen zijn in opdracht van Nauta staalbouw geproduceerd bij ons zusterbedrijf Machinefabriek Emmen. Het transport naar Heeg, waar ze vervolgens worden geconserveerd, hebben we samen met ons zusterbedrijf Kampstaal staalbouw verzorgd.

Zie hieronder een mooie impressie van de transport, montage en het eindresultaat.

Voor dit project werd samengewerkt met: