Alle projecten

Van Harinxmakanaal

Provincie Friesland is van plan om onder meer het Van Harinxmakanaal aan te pakken om de doorgang te verbeteren. Zowel de bedrijfsmatige scheepvaart als de pleziervaart hebben hier belang bij.

Nieuw remmingwerk is daar een belangrijk onderdeel van. Het oude remmingwerk was van hout en flink verouderd. Dit kan tot onveilige situaties leiden in het geval van een aanvaring. Bruggen, sluizen, en/of schepen raken beschadigd, wat de nodige kosten met zich mee brengt. Maar vergeet ook niet de kosten (en ongemak) van bijvoorbeeld het moeten omrijden of omvaren. Bovendien wil de provincie graag het gebruik van de waterwegen bevorderen. Door stevig stalen remmingwerk dat tegen een stootje kan, zijn we daar al een goed eind mee op (water)weg!

In Heeg konden we in elk geval weer fijn aan de slag met deze enorme remmingen. Verderop in het Van Harinxmakanaal hebben we later ook het geleidewerk bij de Zwettebrug vernieuwd.

Voor een goede indruk van wat wij nog meer kunnen: neem eens een kijkje bij onze andere projecten!