Alle projecten

Nieuwbouw Filterstation Eemshaven

In opdracht van Spie zijn wij in april gestart met de bouw van de staalconstructie van het filterstation van TenneT in Eemshaven. Naast de staalconstructie hebben we ook de 18 meter hoge bliksempieken geleverd en gemonteerd. Deze voeren eventuele blikseminslag af zodat er geen schade aan het station ontstaat.

De bouw van het filterstation is nodig omdat is gebleken dat teveel storingen op het net worden veroorzaakt door harmonische vervuiling. De harmonische filters op het nieuwe station gaan deze vervorming tegen en garanderen zo de kwaliteit van de netspanning. 

Staalconstructie

Het totale gewicht van de staalconstructie betreft 150 ton en is grotendeels intern geconserveerd. De overige constructiedelen zijn geconserveerd bij ons zusterbedrijf Kampstaal en bij een externe partij. De constructiedelen zijn vervolgens in verschillende vrachten getransporteerd en door onze eigen vakmensen op locatie gemonteerd. Voor een stevige fundering van de staalconstructie is gebruik gemaakt van betonpoeren. Deze zorgen voor een juiste verdeling en verankering van de zware constructie op de ondergrond. 

Samenwerkingen

Er is tijdens dit project wederom samengewerkt door de verschillende divisies binnen de GB Steel Group. Zo heeft Kampstaal het buizensnijwerk en een deel van de conservering voor haar rekening genomen. Machinefabriek Emmen heeft gereedschap beschikbaar gesteld.