Alle projecten

Brug Ouderkerk aan de Amstel

De Opdracht

Project BOK bestaat uit het vervangen van de huidige brug in Ouderkerk aan de Amstel door twee nieuwe basculebruggen. Daarbij worden ook de constructies rondom de brug vernieuwd, hier komt Staalbouw Nauta aan bod! In opdracht van BOK produceren en monteren wij diverse constructies voor de brug in Oude Kerk aan de Amstel.

De Werkzaamheden

Aan beide zijden van deze brug worden nieuwe remmingwerken en wachtplaatsen voor de vracht- en pleziervaart geplaatst. De remmingwerken en fundatiepalen zijn door ons geproduceerd en het plaatsen wordt in samenwerking met Van ’t Hek uitgevoerd. De Noordzijde is inmiddels afgerond en ons monteurs op locatie zijn gestart met het afmonteren van de eerder geplaatste stalen fundatiepalen aan de zuidzijde van de brug.

Vervolg

In het najaar van 2022 zullen de remmingwerken en aanlegplaatsen voor de zuidzijde van de nieuwe brug worden geproduceerd. Na verwachting zullen deze constructies begin 2023 worden gemonteerd.